Home

Facultatea de Medicină, parte a Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad are propria misiune și obiective specifice învățământului medical, armonizate cu Planul strategic de dezvoltare al Facultății și al Universității, respectând şi promovând principiile şi obiectivele   Cartei Universitare a Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

Prima generaţie de studenţi medicinişti a început studiile în anul universitar 1992-1993

Între motivele care au stat la baza iniţiativei de a pune bazele învăţământului medical arădean şi de a înfiinţa o facultate cu profil medical în Arad, cele mai importante sunt:

 • tradiţia veche şi puternică a medicinei arădene;
 • interesul şi sprijinul autorităţilor locale, atât a celor din domeniul sanitar, cât şi al administraţiei publice locale precum şi a altor factori decizionali implicaţi;
 • poziţia geografică a Aradului, care facilitează cooperarea transfrontalieră cu instituţiile similare din țările învecinate
 • interesul tinerilor din comunitatea locală pentru învăţământul medical (peste 40% dintre studenţii facultăţilor de medicină din centrele universitare învecinate proveneau din municipiul sau judeţul Arad);

În cadrul diferenţierii şi diversificării instituţionale a sistemului de învăţământ superior din România, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiş” se dezvoltă în mod autonom, şi cu asumarea responsabilă a unei misiuni care integrează noul concept al medicinei fără granițe în contextul strategiei generale de integrare în structurile europene:

 • Misiunea de a forma cadre medicale – medici, biologi și fiziokinetoterapeuți, cu competențe înalte, integrați cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii şi de a actualiza pregătirea acestora, precum și a asigura prin rezidențiat, în prima și a doua specialitate, formarea de specialiști în domeniul medical. Prin specializările din structura actuală a Facultăţii se răspunde unor cerinţe ale pieţei forţei de muncă superior calificate. Instituţia şi-a probat competenţa şi responsabilitatea că poate realiza servicii de educaţie a căror calitate este compatibilă cu standardele naţionale şi internaţionale;
 • Misiunea de a genera şi transmite cunoştinţe ştiinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale;
 • Misiunea de a oferi comunităţii diferite servicii sociale şi culturale;
 • Misiunea de a presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari la condiţii de calitate și competitive.

Facultatea de Medicină, pentru realizarea integrală a misiunii asumate, evoluează în felul următor:

 • din punct de vedere al nivelului/duratei studiilor universitare, este o instituţie de învăţământ superior care îmbină nivelul universitar de studii de licenţă (3-6 ani), cu nivelul de studii masterale, rezidențiat şi studii doctorale.
 • din punct de vedere curricular, Facultatea a abordat un curriculum academic nou, de tip european pentru toate specializările;
 • pe direcţia orientării prioritare spre cercetare ştiinţifică avansată şi de tip antreprenorial, Facultatea de Medicină, împreuna cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  dispune de o bază materială şi resurse umane necesare, care să o individualizeze atât la nivel național cât și la nivel internatâțional,  prin abordarea unor teme de interes.

Demersurile corpului academic au vizat atragerea a cât mai multor studenţi, masteranzi, doctoranzi si postdoctoranzi, prin angrenarea acestora în activitatea de cercetare ştiinţifică. Mai mult, aceştia au fost cooptaţi în cercuri studenţeşti, mese rotunde, dezbateri ştiinţifice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, in secţiunile pentru studenţi, toate acestea pentru realizarea unei excelente dezvoltări la nivel academic, care să permită intrarea Facultății de Medicină și implicit a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad “in top 500” a Universităților de prestigiu, din întreaga lume, până în 2025.