Acad. prof. univ. dr. ȘTEFANIA KORY CALOMFIRESCU, Doctor Honoris Causa, al UVVG

Acad. prof. univ. dr. ȘTEFANIA KORY CALOMFIRESCU, Doctor Honoris Causa, al UVVG

Aula „Ștefan Cicio Pop” din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit în data de 21.10.2015 un important eveniment științific prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa d-nei Acad. Prof. univ. dr. ȘTEFANIA KORY CALOMFIRESCU, personalitate academică reprezentativă a învățământului superior medical care, cu competență profesională, și-a pus amprenta asupra Catedrei de Neurologie a Facultății de Medicină din cadrul UVVG, marcând astfel începutul unui drum ascendent, ocazie cu care a împărtășit din experiența academică și de cercetare în domeniul său de specialitate.
În deschiderea manifestării, conf. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, a subliniat, în prezența comisiei de analiză de acordarea titlului de DHC, a cărui președinte a fost prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a membrilor Senatului și a studenților din cadrul Facultății de Medicină, excepționala activitate medicală, științifică și academică a doamnei Academician prof. univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a precizat că acordarea „titlului de Doctor Honoris Causa d-nei Acad. prof. univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu reprezintă o recunoaștere a valorii profesionale, academice și a prestigiului științific al domniei sale, după o carieră dedicată cercetării și studiilor avansate într-un domeniu atât de actual cum este neurologia, profesor univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu fiind unul dintre cei mai cunoscuți neurologi ai școlii medicale românești și primul medic din lume care a scris un tratat despre edemul cerebral. Datorită activității prodigioase a Domniei sale, în ianuarie 2001, profesor univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu a primit Medalia de aur a mileniului din partea Universității Cambridge și Medalia de onoare a mileniului din partea Institutului Biografic American, din a cărui conducere face parte. De asemenea, doamna profesor univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu este membră și a Consiliului Director al Universității britanice Cambridge și membră de onoare a Academiei de Științe Medicale. În anul 2009 a primit și titlul de Senior al Cetății Clujului din partea Primăriei Cluj-Napoca”.

În LAUDATIO, conf. univ. dr. Carmen Neamțu, decanul Facultăţii de Medicină din cadrul UVVG, a prezentat activitatea complexă şi cu rezultate excelente ale doamnei Academician prof. univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu, care este vastă, cu orientare atât spre latura teoretică, cât şi spre cercetarea aplicativă. „Tematica lucrărilor ştiinţifice în specialitatea de neurologie atestă cu certitudine că opera ştiinţifică a doamnei profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu se constituie în substanţiale contribuţii sub formă de monografii, dintre care unele sunt prioritare în ţară. Activitatea ştiinţifică bogată a domniei sale este demonstrată prin 39 de volume de medicină publicate, din care 20 în calitate de unic autor, 15 volume ca prim autor şi în 4 volume ca şi co-autor. De asemenea, după o viaţă în slujba medicinei, domnia sa are în palmaresul său 39 de monografii şi peste 600 de lucrări ştiinţifice şi articole de specialitate, dintre care 61 publicate în reviste europene şi internaţionale şi peste 513 lucrări ştiinţifice publicate şi prezentate la diverse congrese, simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale”.

Profesor univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu, care în momentul de faţă predă Neurologia la Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, la Secţia de Kinetoterapie a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, deţine două certificare de inovator, care se referă la recuperarea tulburărilor de limbaj de tip afazic în infarctele cerebrale (Metoda hipnopediei şi Metoda sofrologică) la care se asociază contribuţia dânsei privind adaptarea testului VAB în diagnosticarea formelor clinice de afazie în accidentele vasculare cerebrale şi metoda informaţiei melodice în diagnosticarea afaziei motorii de tip Broca.

Prof. univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu a amintit despre începuturile Facultăţii de Medicină din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, la bazele căreia a contribuit domnia sa şi s-a declarat încântată de progresele făcute în numai câţiva ani de UVVG.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”: „Doamna academician prof. univ. dr. Ștefania Kory Calomfirescu este o personalitate marcantă a vieții medicale în domeniul neurologiei din România și este întemeietor de școală neurologică la Arad, fiind primul dascăl care a predat neurologie la Facultatea de Medicină a Universității noastre. Este un om de o erudiție, dedicare și implicare extraordinară, formând generații întregi de studenţi, care astăzi au venit în număr foarte mare pentru a-și arăta recunoştinţa pentru această personalitate marcantă a lumii medicale. De asemenea, d-na profesor este și un scriitor dedicat, iar cuvântul domniei sale a fost împărțit într-o parte științifică și o parte de suflet. Nu rămâne decât să-i mulțumim pentru onoarea de a fi în cadrul Universităţii noastre. Domnia sa a fost deosebit de încântată de progresul făcut de Facultatea de Medicină, de ceea ce a descoperit după acești ani la UVVG și și-a adus aminte cu plăcere de începuturile de la Arad, când împreună cu dl. președinte, rector fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, au ridicat școala de medicină arădeană”.

Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu