Program cursuri Tehnici Moderne de Laborator Utilizate în Domeniul Biomedical

INSTITUȚII ORGANIZATOARE

UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

FACULTATEA DE MEDICINĂ – DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII DIN ARAD

ORDINUL BIOCHIMIȘTILOR, BIOLOGILOR ȘI CHIMIȘTILOR DIN SISTEMUL SANITAR ROMÂNESC

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. dr. Aurel Ardelean – președinte al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

  • Acad. dr. Gheorghe Benga 
  • Prof. dr. Daniela Bratosin
  • Prof. dr. Valerica Belengeanu
  • Conf. dr. Violeta Turcuș
  • Conf. dr. Cristina Popescu
  • Lector dr. Ciprian Mihali
  • Lector dr. Simona Dumitra
  • Dr. Marian Petrescu
  • Dr. Luminița Pilat

Modulul de cursuri a fost conceput ca un modul  multidisciplinar, la interfaţa domeniilor Biologie, Chimie și Medicină, abordând subiecte de mare actualitate ale cercetării biomedicale, fiind caracterizat de o tematică dinamică, în funcţie de solicitările stakeholder-ilor. 

PROGRAMul cursurilor

LUNI 21 noiembrie

900 – 930 : Sesiunea de deschidere

Prezentarea profesorilor
Prezentarea participanților

930-945 : Pauză

945-1230 : Prof. dr. Valerica Belengeanu

Aspecte citogenetice normale și patologice în cariotipul uman. Noțiuni generale.

1230-1330 : Pauza de masă

1330-1500 : Activitate de Laborator: Cultură standard de limfocite umane pentru studiul citogenetic (materiale și metode).

1500-1515 : Pauză

1515-1715 : Activitate de Laborator: Cultură standard de limfocite umane pentru studiul citogenetic. Efectuare cultură limfocite.

1715-1730 : Pauză

1730-1900 : Activitate de Laborator: Cultură standard de limfocite umane pentru studiul citogenetic. Prelucrare cultură cu interpretarea lamelor la microscop, captare și cariotipare.

 

MARȚI 22 noiembrie

900-1000 : Dr. Marian Petrescu

Aplicații ale cromatografiei lichide (HPLC) utilizate în domeniul biomedical

1000-1015 : Pauză

1015-1300 : Activitate de Laborator: Metode de determinare a conținutului de tirozină și fenilalanină în cazuri de fenilcetonurie.

1330-1330 : Pauza de masă

1330-1530 : Lector dr. Simona Dumitra/Dr. Luminița Pilat

Date generale privind determinarea în laborator a infecțiilor

1530-1545 : Pauză

1545-1730 : Activitate de Laborator: Determinarea în laborator a infecțiilor

1730-1745 : Pauză

1745-1900 : Activitate de Laborator: Determinarea în laborator a infecțiilor

 

MIERCURI 23 noiembrie

900-1045 : Lector dr. Ciprian-Valentin Mihali

Evidențierea prin microscopie electronică a unor bacterii cu importanță în infecțiile nosocomiale. Tehnici  în microscopia electronică cu transmisie/prelucrare tomografie electrono-microscopică.

1045-1100 : Pauză

1100-1230 : Tehnici  în microscopia electronică prin baleiaj.

1230-1330 : Pauza de masă

1330-1530 : Activitate de Laborator: Utilizarea microscopului electronic de transmisie (TEM)

1530-1545 : Pauză

1545-1730 : Activitate de Laborator: Analiza imagistică şi identificarea agentilor patogeni cu importanță în infecțiile nosocomiale. Analiză sectiuni ultrafine din diferite biopsi.

1730-1745 : Pauză

1745-1900 : Activitate de Laborator: Utilizarea microscopului electronic scanning (SEM). Metode de prelucrare a probelor biologice ce urmează a fi examinate cu detecție GSED (gaseosus secondary electron detection),  mod de examinare „environmental„  SEM-ESEM.  Analiza  şi identificarea unor tipuri celulare.

 

 JOI 24 noiembrie

900-1045 : Conf.  CSII dr. biolog Cristina Popescu

Tehnici de diagnostic molecular în patologia umană.

1045-1100 : Pauză

1100-1230 : Activitate de Laborator: Extracție ADN din sânge periferic din fluide biologice umane

1230-1330 : Pauza de masă

1330-1530 : Activitate de Laborator: Electroforeza acizilor nucleici pentru cuantificarea cantității și calității probeleor obținute

1530-1545 : Pauză

1545-1730 : Activitate de Laborator: Tehnici de PCR- multiplex și utilitatea lor în diagnosticul molecular

1730-1745 : Pauză

1745-1900 : Activitate de Laborator: Analiza și interpretarea rezultatelor

 

VINERI 25 noiembrie

900-1045 : Prof.  dr. Daniela Bratosin

Citometria in flux pentru clinică

1045-1100 : Pauză

1100-1230 : Conf. dr. Violeta Turcuș

Determinarea citotoxicitatii prin metode de citometrie in flux utilizand culturile celulare

1230-1330 : Pauza de masă

1330-1530 : Activitate de Laborator: Protocol de lucru prin citometrie in flux pe un analizor Citomic FC500

1530-1545 : Pauză

1545-1730 : Activitate de Laborator: Testul de laborator prin metode specifice

1730-1745 : Pauză

1745-1900 : Activitate de Laborator: Testul de laborator prin metode specifice21