Componenţă

Directori Departamente

conducere

Șef lucrări dr. Ududec Titus
Director Departament Medicină Generală

conducere

Șef lucrări dr. Pribac Ciprian
Director Departament Științe ale Vieții

conducere

Conf.univ.dr. Violeta Turcuș
Director Departament Biologie

conducere

Șef lucrări dr. Avram Cecilia
Director Departament Pregătire în Rezidențiat și Studii Postuniversitare