Conducere

conducere

Conf. univ. dr. Casiana Stănescu
Decan

conducere

Șef lucrări dr. Iulian Stana
Prodecan

conducere

Șef lucrări dr. Titus Ududec
Director Departament Medicină Generală

conducere

Șef lucrări dr. Ciprian Pribac
Director Departament Științe ale Vieții

conducere

Conf. univ. dr. Violeta Turcuș
Director Departament Biologie

conducere

Șef lucrări dr. Cecilia Avram
Director Departament Pregătire în Rezidențiat și Studii Postuniversitare