Licență și disertație

Tematicile de licență pentru anul universitar 2019-2020 pot fi vizualizate pe paltforma de cursuri online accesibile la adresa https://cursuri.uvvg.ro/course/view.php?id=13361