Licență și disertație

2018-2019

Tematica și bibliografia examenului de licență Sesiunea Februarie
Tematica și bibliografia examenului de disertație Sesiunea Februarie