Licență și disertație

2017-2018

Informașii privind repartizarea pe săli a candidaților la examenul de licenta sesiune 2018 se pot gasi pe secretariatul virtual al facultății.

 

 

ÎNTREBĂRI  PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  PROMOȚIA 2018