Anunț

Informații licență – sesiunea februarie 2017

Pentru sesiunea februarie 2017, Lucrarea de licență/disertație, redactată conform Ghidului de întocmire și elaborare al lucrării de licență se depune în format electronic pe CD la Secretariatul Facultății de Medicină până la data de 01.02.2017 însoțită de cele 6 anexe postate pe site-ul Facultății de Medicină.

Menționăm faptul că în cadrul Facultății de Medicină, Examenul de licență, sesiunea februarie 2017, se organizează doar dacă s-au înscris cel puțin 10 studenți pe program.

Decan,
Conf. univ. dr. Neamţu Carmen