MG(FR)

Programul de studiu: Medicină (în limba franceză)

Nivelul de studii: Licență
Durata: 6 ani
Număr credite: 360
Locația: Arad, Str. L. Rebreanu nr. 86
Limba de predare: Franceză și Română
Domeniul de studii: Sănătate

Acreditarea unei noi specializări – Specializarea Medicină în limba franceză reprezintă o realizare importantă a Facultăţii de Medicină.  Această specializare este susţinută de o infrastructură modernizată, acoperind atât necesitatea de spaţii de învăţământ, resursele tehnice de nivel european, biblioteca, dar şi dotările destinate activităţilor culturale şi sociale. Misiunea nobilă şi responsabilă a corpului medical, cultivată la înalte standarde profesionale şi umane defineşte întreaga sa activitate şi obiectivele asumate de-a lungul timpului. Facultatea de Medicină îşi afirmă apartenenţa francofonă prin organizarea Şcolii de Vară Francofone „PATHOLOGIES ET PHARMACOLOGIE MOLECULAIRES. BIOTECHNOLOGIES” din 2005. Şcoala de vară francofonă, este organizată anual împreună cu Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie din Lille, Franţa, sub patronajul Academiei de Ştiinţe din Paris şi a Academiei Române. La aceasta şcoală de vară, studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii francofoni au posibilitatea de a îmbogăţi cunoştinţele ştiinţifice împreună cu profesori şi cercetători renumiţi care provin de la diverse universităţi de prestigiu şi instituţii de cercetare din Franţa. Facultatea de Medicină participă anual la întâlnirile Asociației Decanilor Facultăților din România (ADFMR), fiind partener CIDMEF (Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française).

Competențe

 • cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul social şi fizic al fiinţei umane;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre disciplinele şi practicile clinice care oferă o imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei şi reproducerii umane;
 • experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Competenţe profesionale:

 • C1. Identificarea stării de boală si stabilirea diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor)
 • C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate
 • C3. Evaluarea corectă  a riscului  de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri individuale/ colective, urmate de alegerea și aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie
 • C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale  proprii acelei colectivități
 • C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare științifică sau/și formativă în domeniul sau de competență
 • C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate a  sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Competenţe transversale:

 • CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente
 • CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă  în cadrul echipei    și în relație  cu pacientul
 • CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri  Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna cât si într-o limbă de circulație internațională