Home

Cuvântul decanului:

Dragi colegi cadre didactice și studenți,

Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost înființată în urmă cu trei decenii, dar cu toate acestea, în prezent, facultatea a ajuns un reper în domeniul educației biomedicale la nivel local și regional, fiind acreditată şi recunoscută atât în țară cât și internațional.

În cadrul Facultății de Medicină studiază numeroși studenți la programele de studiu de Medicină, Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză), Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Biologie, dar  și la programele de masterat și doctorat. Aceștia își pot continua studiile și prin cursuri postuniversitare, simpozioane, conferințe, congrese sau școli de vară, organizate în cadrul facultății noastre. De asemenea, un număr mare de medici rezidenți se află sub îndrumarea cadrelor didactice, care activează în Clinicile Universitare arădene.

Prin reforma curriculară, înfăptuită pe parcursul ultimilor ani, am încercat să răspundem necesităţilor curente ale educaţiei medicale, curricula fiind actualizată la standardele actuale ale învățământului biomedical european, cu axare pe un sistem de predare centrat pe student.

Vitalitatea academică este dependentă de interesul, nivelul de expertiză și implicarea membrilor facultății, având ca și rezultat final promovarea excelenței şi inovației academice. Contextul academic actual, în dinamica sa accelerată, implică formarea continuă a cadrelor de predare ca factor decisiv în promovarea şi susținerea procesului didactic în condiţii de înaltă ținută formativ-informaţională.

Astăzi, noi, cadrele didactice ale Facultății de Medicină, avem datoria de a modela studenții astfel încât să asigurăm continuitatea procesului “elevul de azi – studentul de mâine”, “studentul de azi – profesorul de mâine”, deziderat preluat din planul managerial al rectorului Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, care are la bază conceptul de INTEGRITATE. EFICIENŢĂ. CALITATE.

Tot ceea ce ne propunem, nu poate fi înfăptuit, decât prin participarea și implicarea fiecărui membru a comunității noastre academice, atât din punct de vedere științific dar și sufletesc, conștientizând în primul rând valoarea instituției din care face parte,

Cu aleasă prețuire,

Decan, Facultatea de Medicină

 

Obiectivele Facultăţii de Medicină integrează cu succes noul concept al „medicinei fără graniţe”, în contextul strategiei generale de integrare a României în structurile Europene, și Euro-Atlantice – diplomele eliberate fiind recunoscute pe plan internațional, prin acreditare internațională de către agenția de evaluare externă AHPGS, recunoscută de către Guvernul României.

Misiunea declarată a facultății noastre este de a:

  • forma cadre biomedicale cu competențe profesionale și transversale înalte, integrate cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, precum și perfecționarea continuă a acestora pe tot parcursul vietii;
  • genera şi transmite cunoştinţe ştiinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale;
  • oferii comunităţii diferite servicii sociale şi culturale;
  • presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari în condiţii de calitate competitive.

Plan operational 2020-2021