Conducere

conducere

Conf. univ. dr. Casiana Boru
Decan

conducere

Șef lucrări dr. Ligia Piroș
Prodecan