BFK

Programul de studiu: Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Nivelul de studii: Licență

Durata: 3 ani

Număr credite: 180

Locația: Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

Limba de predare: Română

Domeniul de studii: Sănătate

Acest program de studiu asigură absolventului o calificare profesională şi responsabilităţi în spiritul medicinei moderne, cu posibilitatea de continuare a studiilor, conform Procesului de la Bologna.

Obiectivele programului de studiu sunt realizate prin asigurarea unei pregătiri teoretice şi fundamentale adecvate, respectiv: deprinderi practice conform unui barem minim stabilit la nivelul fiecărei discipline, prin stagii practice, gărzi şi practică de vară, creditate anual în planul de învăţământ; definirea rolului pe care fiziokinetoterapeutul îl are ca promotor al stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea influenţelor pe care stilul de viaţă le are asupra necesităţilor de îngrijire ale acestora; deprinderea respectului faţă de pacient cu adoptarea unor standarde corespunzătoare din punct de vedere cultural, etic şi profesional.

Conceptul didactic general al programului urmărește o instruire teoretică echilibrată și coordonată cu instruirea clinică, astfel  încât cunoștințele și experiența practică să fie dobândite într-un mod adecvat, care să permită absolvenților o abordare multidisciplinară și o înțelegere integrată a conceptului de recuperare adresat în special pacienților cu diferite afecțiuni.

Competențe

Competenţe profesionale:

 • Evaluează starea generală (în special  aparatul locomotor) a pacientului  sau  sportivului, din punct de vedere anatomo funcţional;
 • Identifică semne clinice de suferinţă musculo-osteo-articulară;
 • Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei şi conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizând cunoştinţele fundamentale din domeniu;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de masaj individualizate;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de hidrotermoterapie şi a altor metode specifice în acord cu patologia în cadrul programului integrat de tratament recuperator;
 • Realizarea protocoalelor de electroterapie întocmite de medic;
 • Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului funcţional precum şi monitorizarea acestuia;
 • Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor şi altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene şi socio-profesionale;
 • Programe de recuperare medicală pe grupe de afecţiuni;
 • Programe de terapie complementară;

Competenţe transversale:

 • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.