Studenţi

 

NR. CRT. NUMELE SI PRENUMELE
 
SPECIALIZAREA
1 Asist. univ. drd. Roman Andreea BFK I
2 Asist. univ. dr. Ardeu Ladinia BFK II
3 Prof. univ. dr. Dan Mirela BFK III
4 Asist. univ. drd. Horga Adeline Medicină (în limba engleză) an I
5 Asist. univ. drd. Zurbău Nicoleta Medicină (în limba engleză) an II
6 Asist. univ. drd. Grada Sebastian Medicină (în limba engleză) an III
7 Asist. univ. drd. Deme Paul Medicină (în limba engleză) an IV
8 Ș.L. dr. Hreniuc Catalin Medicină (în limba engleză) an V
9 Asist. univ. dr. Zdremtan Dana Medicină (în limba engleză) an VI
10 Asist. univ. drd. Barata Paula Medicină (în limba franceză) an I
11 Șef lucrări dr. Popescu Lucian Medicină (în limba franceză) an  II
12 Șef lucrări dr. Pilat Luminița Medicină (în limba franceză) an III
13 Asist. univ. drd. Neșiu Alexandru Medicină(în limba franceză) an IV
14 Șef lucrări dr. Oancea Alexandru Medicină (în limba franceză) an V
15 Asist. univ. dr. Greluș Alin Medicină (în limba franceză) an VI
16 Asist. univ. drd. Codreanu Ada Medicină an I
17 Lect. univ. dr. Orodan Maria Medicină an II
18 Asist. univ. drd. Pantea Claudiu Medicină an III
19 Asist. univ. dr. Onel Mircea Medicină an IV
20 Asist. univ. drd. Para Cristina Medicină an V
21 Șef lucrări dr. Piros Ligia Medicină an VI
22 Lect. univ. dr. Ungureanu Ovidiu Biologie I
23 Lect. univ. dr. Stana Iulian Biologie II
24 Conf. univ. dr. Turcus Violeta Biologie III